راهنمای خرید و فروش سهام | معاملات آنلاین | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كربن در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/26
تثبیت شده:25/04/1398 آخرين اطلاعات:26/04/1398   ساعت: 11:45
آخرين قيمت 19,659 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 20,000 تعداد خريدار: 303 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 20,000 حجم معامله: 302,576 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 19,584 جمع معامله: 5,948,208,740 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كربن ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 23/08/1391
كربن ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
كربن ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
كربن ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
كربن ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
كربن ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
كربن ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 31/04/1391
كربن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30(سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميائي) 21/04/1391
كربن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
كربن ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8907281/8791648-8773190
فاكس: 8774748
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | شماره حساب های کارگزاری | تماس با ما | درباره ما