راهنمای خرید و فروش سهام | معاملات آنلاین | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سراميك اردكان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/24
تثبیت شده:24/07/1398 آخرين اطلاعات:24/07/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 14,510 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,510 تعداد خريدار: 694 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,510 حجم معامله: 1,804,980 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,510 جمع معامله: 26,190,259,800 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 08/07/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- خلاصه تصميمات مجمع سال مالي منتهي به 29/12/90 31/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6270057-6240813-0311*7273277-0352
فاكس: 6689392-0311
آدرس: اصفهان -ميدان آزادي - ابتداي خيابان سعادت آباد -پلاك 1-ساختمان پورپونه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | شماره حساب های کارگزاری | تماس با ما | درباره ما