راهنمای خرید و فروش سهام | معاملات آنلاین | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه آسيا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/24
تثبیت شده:24/07/1398 آخرين اطلاعات:24/07/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 5,233 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,440 تعداد خريدار: 401 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,440 حجم معامله: 4,863,322 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,199 جمع معامله: 25,451,945,371 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه آسيا - صورتهاي مالي واقعي 6 ماهه منتهي به 31/06/1391 (حسابرسي شده ) (به پيوست) 13/09/1391
بيمه آسيا - صورت هاي مالي واقعي دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/1391(حسابرسي نشده ) (به پيوست) 09/08/1391
بيمه آسيا- پيش بيني سود هر سهم منتهي به 29/12/1391 براساس عملكرد واقعي سه ماهه منتهي به 31/03/91 11/05/1391
بيمه آسيا- اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي سه ماهه منتهي به 31/03/1391 11/05/1391
بيمه آسيا- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
بيمه آسيا- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 12/04/1391
بيمه آسيا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
بيمه آسيا- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
بيمه آسيا- گزارش فعاليت هيات مديره در سال 1390 31/03/1391
بيمه آسيا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | شماره حساب های کارگزاری | تماس با ما | درباره ما