راهنمای خرید و فروش سهام | معاملات آنلاین | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مخابرات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:28/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 16:35
آخرين قيمت 3,977 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,988 تعداد خريدار: 3,705 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,988 حجم معامله: 64,285,938 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,891 جمع معامله: 255,684,233,595 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مخابرات ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
مخابرات ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
مخابرات ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 06/06/1391
مخابرات ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
مخابرات ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 12/04/1391
مخابرات ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 10/04/1391
مخابرات ايران- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 07/04/1391
مخابرات ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
مخابرات ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام 03/03/1391
مخابرات ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( مديريت سامان سازه غدير) 24/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | شماره حساب های کارگزاری | تماس با ما | درباره ما