راهنمای خرید و فروش سهام | معاملات آنلاین | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گلتاش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/24
تثبیت شده:24/07/1398 آخرين اطلاعات:24/07/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 14,576 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 15,099 تعداد خريدار: 1,979 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 15,099 حجم معامله: 3,630,090 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,471 جمع معامله: 52,913,867,576 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گلتاش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 26/07/1391
گلتاش - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 26/07/1391
گلتاش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31(حسابرسي شده) 01/06/1391
گلتاش- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1384/10/10(حسابرسي شده) 22/05/1391
گلتاش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/05/1391
گلتاش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/09/30 15/05/1391
گلتاش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/10/10 15/05/1391
گلتاش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1388/09/30 15/05/1391
گلتاش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/10/10 09/05/1391
گلتاش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 09/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88773683-88880117 امور سهام : 88032098-88711505
فاكس: 88037816
آدرس: آرژانتين ، خيابان زاگرس ، نبش كوچه 29 ، پلاك 18 ، طبقه 2
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | شماره حساب های کارگزاری | تماس با ما | درباره ما