راهنمای خرید و فروش سهام | معاملات آنلاین | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/24
تثبیت شده:24/07/1398 آخرين اطلاعات:24/07/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 8,873 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,000 تعداد خريدار: 610 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,000 حجم معامله: 3,023,964 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8,555 جمع معامله: 26,830,157,717 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فولاد خوزستان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 23/08/1391
فولاد خوزستان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
فولاد خوزستان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
فولاد خوزستان - شفاف سازي (به پيوست) 11/07/1391
فولاد خوزستان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/05/1391
فولاد خوزستان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده (به پيوست) 23/05/1391
فولاد خوزستان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
فولاد خوزستان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 11/05/1391
فولاد خوزستان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
فولاد خوزستان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | شماره حساب های کارگزاری | تماس با ما | درباره ما